بحران آب فراموش شده است؟

ایوب کریمی جشنی اظهار کرد: مستندات زیادی از مطالعات گسترده آبی در دشت‌های نی‌ریز و جهرم وجود دارد که کارشناسان قبل از وقوع انقلاب آنها را ممنوعه اعلام کرده بودند.این استاد دانشگاه بیان کرد: براساس نظر کارشناسان، در دشت‌های جهرم و نی‌ریز از چهار دهه قبل نباید اجازه حفر چاه‌های جدید داده می‌شد. دانشگاهیان در آن زمان وظیفه خود را به خوبی انجام داده بودند اما با وقوع انقلاب، مدیریت و دیدگاه‌ها نسبت به این مقوله مهم کم رنگ شد تا جایی که مردم شروع به برداشت بی‌رویه آب و حفر چاه‌ها در ابعادی گسترده کردند و مشکلات امروز ایجاد شد.   کریمی جشنی با بیان اینکه بحران آب و خشکسالی نباید به فراموشی سپرده شود، این موارد را مهمترین چالش‌های فراگیر در فارس دانست و گفت: در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی، مسئولین و مدیران استان موظف به مدیریت صحیح هستند، اما کارشناسان، دانشگاهیان و مهندسین مشاور هم مسئولیت‌هایی داشته و دارند. آنان باید این مسائل را می‌دیدند و تدابیری می‌اندیشیدند، نه اینکه بحران بیاید و پس از آن دنبال راه‌حل باشند.وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مباحثی که در رابطه با ساخت سد تنگ سرخ مطرح شده به موضوع پایداری و ممانعت از رانش تپه‌های اطراف آن باز می‌گردد، مسائلی که ممکن است در آینده و به دلیل تپه‌های پیرامونی، اکولوژی دریاچه‌های پائین دست این سد را در معرض مشکلاتی قرار دهد.   این استاد دانشگاه تاکید کرد: این یک برداشت اشتباه است که کسی تصور کند محیط زیست، محیط ایست است، محیط زیست مخالف توسعه نیست بلکه طرفدار توسعه حساب شده و پایدار است.   عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی صحیح به جهت ارائه بهترین راهکار برای حفظ محیط زیست، گفت: اگرچه سازمان حفاظت زیست بر اساس قانون، متولی اصلی و قانونی این کار است اما تک تک افراد جامعه در برابر محیط زیست مسئول هستند. در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای فرهنگسازی در این حوزه شده اما هنوز نواقص زیادی داریم و قوانین زیست محیطی آنگونه که باید به درستی اجرا نمی‌شود که بخش زیادی از آن به آگاه‌سازی و آموزش مردم باز می‌گردد.   این استاد دانشگاه، جهاد آگاهی‌رسانی در مسائل زیست محیطی را مهمترین استراتژی دانست و گفت: متاسفانه با همه اقدماتی که در سال‌های اخیر شده اما به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و گواه این مدعا، وقوع بحران آب و ریزگردهاست.

تکنولوژی جدید

آپدیت نود 32

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس