آگهی استخدامی فروشنده حرفه داروخانه 2016-01-24

  فروشنده خانم حرفه ای با حداقل ۵ سال سابقه کار جهت شیفت شب داروخانه شبانه روزی واقع در شهر ری نیازمندیم. تلفن: ۵۵۹۰۱۲۴۰
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس