آگهی استخدامی فروشگاه غذایی شیراز 2016-03-09

  به یک کارگر ساده جهت شیفت صبح در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۴۳۵۱۱۷۲
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس