فریبا: ما هم گل می زدیم 3-0 می بردیم ::

پیشکسوت فوتبال اعتقا د دارد دلیل اصلی حذف تیم امید بدشانسی بود البته در کنارش به عوامل دیگری نیز اشاره می کند.

علم و فناوری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس