در مصاحبه با خبرنگاران/ ماسکرانو: جدائیم از بارسلونا قریب الوقوع است

در مصاحبه با خبرنگاران/ ماسکرانو: جدائیم از بارسلونا قریب الوقوع است
خاویر ماسکرانو، مدافع آرژانتینی بارسلونا که به رئیس کوچک ملقب است، در جدیدترین مصاحبه خود فاش ساخت که در آینده ای نه چندان دور از بارسا جدا خواهد شد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ ماسکرانو: جدائیم از بارسلونا قریب الوقوع است

خاویر ماسکرانو، مدافع آرژانتینی بارسلونا که به رئیس کوچک ملقب است، در جدیدترین مصاحبه خود فاش ساخت که در آینده ای نه چندان دور از بارسا جدا خواهد شد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ ماسکرانو: جدائیم از بارسلونا قریب الوقوع است

دانلود آهنگ جدید

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس