آگهی استخدامی یک لیسانس تبریز 2016-02-21

  به یک نفر لیسانس حسابداری خانم با ۲ سال سابقه کار و آشنا به نرم افزارهای حسابداری در تبریز نیازمندیم. تلفن: ۳۴۴۰۰۱۳۰
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس