آگهی استخدامی کارمند جهت درکرج 2016-01-21

  به تعدادی کارمند خانم جهت عقد قرار داد د یک شرکت کامپیوتری در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۴۴۹۹۵۰۰الی ۱

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس