آگهی استخدامی پرستار منشی تهران 2016-03-09

  پرستار و منشی تزریقات جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. محدوده  فلکه چهار تهرانپارس بالاتر از میدان رهبر تلفن: ۷۷۳۰۵۰۷۰
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس