آدرس‌های پرت‌وپلا مسکن مهر را زمین‌گیر کرده است

آدرس‌های پرت‌وپلا مسکن مهر را زمین‌گیر کرده است

حدود 150‌هزار واحد از مسکن مهر عملا در مناطق پرت و پلا قرار داشت و عملا پس از گذشت چند سال هیچ متقاضی برای آنها پیدا نشد.» این شاید …

آلرژی و تغذیه

بک لینک رنک 5

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس