ونگر: الننی در حال پیشرفت است ::

سرمربی آرسنال پیشرفت خرید جدید زمستانی تیمش را خوب ارزیابی کرده و می گوید که این بازیکن شانس حضور در ترکیب ثابت آرسنال را دارد.

خرید غذا

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس