آگهی استخدامی آموزشگاه و حلما 2016-01-19

  آموزشگاه فنی و حرفه ای حلما در تهران به منشی خانم محجبه نیازمند است (میدان انقلاب) تلفن: ۶۶۴۷۹۸۵۹ _ ۶۶۴۱۰۳۹۷
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس