آگهی استخدامی مهندس در حفاظتی 2016-03-09

  به مهندس کامپیوتر خانم جهت کار در شرکت سیستم های حفاظتی واقع در تهران نیازمندیم . تلفن : ۶۶۷۶۵۹۶۲_۶۶۳۴۹۳۸۴
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس