چه کسانی برای نامزدی ریاست فدراسیون فوتبال فرم دریافت کردند؟

امروز ۷ نفر برای کاندیداتوری ریاست فدراسیون فوتبال با حضور در محل فدراسیون فوتبال فرم دریافت کردند.

روزنامه قانون

آگهی استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس