نشست تعیین مزد 95 تا این لحظه بی نتیجه مانده است

پس از 7 ساعت بحث و گفتگو پیرامون افزایش مزد سال 95 مشمولان قانون کار، نمایندگان کارگران با افزایش 12 درصدی حداقل دستمزدها در سال …

اتومبیل

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس