آگهی استخدامی یک شرکت کرمان 2016-02-11

  یک شرکت خدماتی در کرمان به تعدادی کارگر خدماتی آقا و خانم نیازمند است. تلفن: ۳۲۷۲۵۳۳۸
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس