آگهی استخدامی کارمند کامپیوتر ۹۴ 2016-03-15

آگهی استخدام کارمند آشنا به کامپیوتر در تهران دو نفر کارمند خانم , مسلط به کامپیوتر نیازمندیم ۶۶۰۲۸۱۲۹ ۶۴۰۳۵
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس