ذوب آهن – لخویا؛ سوژه اصلی رسانه‌های قطری

جدال حساس تیم های ذوب آهن و لخویا به سوژه اصلی رسانه های امروز قطر تبدیل شد.

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس