آگهی استخدامی کارمند بازرگانی روزنامه 2016-03-03

  به تعدادی خانم جهت امور بازرگانی در دفتر روزنامه واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن :۳۲۲۷۴۵۱۷
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس