آگهی استخدامی پرستار ماما دارویی 2016-02-18

  یک شرکت دارویی در تهران برای انجام مراقبت های درمانی در مطالعات پژوهشی پرستار یا ماما خانم با حقوق و مزایای مناسب استخدام می نماید. . تلفن : ۲۶۴۱۷۲۴۱
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس