آگهی استخدامی برنامه نویس تهران 2016-03-02

آگهی استخدام برنامه نویس وب به دو برنامه نویس باانگیزه تمام وقت جهت کار در تهران نیازمندیم. شرایط : مسلط به #ASP.NET MVC , C آشنا به  Jvscript, CSS, HTML آشنا به Design Pttern، EF و MVVM, Knockoutjs حداقل دوسال سابقه کارمرتبط حقوق و مزایای عالی ارسال رزومه به eppd.co@gmil.com
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس