آگهی استخدامی حسابدار کار بازرگانی 2016-01-26

  به حسابدار حرفه ای با سابقه جهت کار در شرکت مهندسی بازرگانی  واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۴۴۱۱۱۵۵۱ / ۴۴۰۵۰۲۷۲
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس