درگذشت خبرنگار ایرنا بر اثر ایست قلبی

درگذشت خبرنگار ایرنا بر اثر ایست قلبی

او در هنگام رانندگی و به دلیل ایست قلبی زندگی را بدرود گفته است.باقی پیش از این ریس مراکز آستارا، خراسان رضوی و دفتر نماینگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در هند بوده است.

بازی آزاد

بک لینک رنک 2

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس