آگهی استخدامی جوشکار و تولیدی 2016-02-16

به یک جوشکار و فایبرکار ماهر آقا دارای کارت پایان خدمت جهت کار در یک واحد تولیدی صنعتی واقع در شهرک صنعتی علی آباد زنجان نیازمندیم ۴۲۹۳ ۸۴۲ ۰۹۱۲  مرادی (این آگهی فقط تا تاریخ ۱/۱۲/۹۴ معتبر است)
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس