آگهی استخدامی تاکسی تلفنی شیراز 2016-03-12

  تاکسی تلفنی آوا به راننده با اتومبیل در شیراز نیازمند است. آدرس: بلوار پاسداران نبش کوچه ۵۳ جنب بیرون بر شهر غذا تاکسی تلفنی آوا شماره تماس: ۳۸۴۲۴۴۴۴ &ndsh; ۰۹۳۹۶۴۳۴۰۹۰

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس