دومین گل متوالی عاشوری برای ویسی ::

علی اصغر عاشوری توانست برابر تراکتورسازی اولین گل تیمش را به ثمر برساند.

اتوبیوگرافی

ساخت بنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس