شانس یکسان پورغلامی و احمدزاده در ملوان

دو نامزد بومی سرمربیگری ملوانی ها از شانس یکسانی برای نشستن روی نیمکت این تیم برخوردارند.

تلگرام

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس