آگهی استخدامی تحصیلکرده برق شرکت 2016-02-22

  تحصیلکرده برق صنعتی با حداقل ۳ سال سابقه کار جهت کار در شرکت کاوش کار معدن واقع در قزوین استخدام مینماییم. آدرس: شهرک صنعتی لیا- خ تکنولوژی تلفن: ۳۳۴۵۴۵۲۵

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس