ایران پوریان: گل می زدیم پدیده گربه سیاه نبود ::

ایران پوریان تک گل تیمش را در بازی با پدیده به ثمر رساند که البته با پیروزی آنها همراه نشد‌.

علم و فناوری

خبر اسلامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس