آگهی استخدامی نصاب برقکار ریتون 2016-02-04

  کانون تبلیغاتی ریتون در بندرعباس از افراد ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد: تعدادی نصاب بنر و فلکس و برقکار تلفن: ۳۳۶۸۶۰۶۷
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس