پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۹۵

پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۹۵
وزیر اقتصاد در پیامی تاکید کرد: در سال پیش‌رو از هیچ کوششی برای حفظ ” امید” مردم و بهره‌گیری بیشینه از همه ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور برای “استحکام اقتصاد ملی”، “تقویت تولید داخلی”، “حل مشکل رکود” و “حفظ روند کاهشی نرخ تورم” دریغ نخواهیم ورزید.
۲۱:۲۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۹۵

وزیر اقتصاد در پیامی تاکید کرد: در سال پیش‌رو از هیچ کوششی برای حفظ ” امید” مردم و بهره‌گیری بیشینه از همه ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور برای “استحکام اقتصاد ملی”، “تقویت تولید داخلی”، “حل مشکل رکود” و “حفظ روند کاهشی نرخ تورم” دریغ نخواهیم ورزید.
۲۱:۲۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۹۵

سیستم اطلاع رسانی

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس