صعود قيمت نفت با دوپينگ روسی – سعودی

يك ماه است كه قيمت نفت روند صعودي را تجربه كرده است. اين صعود و افزايش قيمت تبديل به محل نزاعي بين كارشناسان شده …

سپهر نیوز

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس