هدف بنز از حضور در ایران صادرات خودرو است

مدیر منطقه آسیا و خاورمیانه شرکت مرسدس بنز گفت: هدف ما از حضور در ایران، صادرات خودروی ساخته شده بنز به ایران است که در مرحله اول، سال …

استخدام

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس