در مصاحبه با آ اس/ لینه کر: جدایی بیل از رئال یعنی یک قدم به عقب

گری لینه کر، ستاره انگلیسی سابق بارسلونا معتقد است که اگر بیل از رئال مادرید جدا شود، برای او یک قدم به عقب محسوب خواهد شد.

بازی آزاد

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس