هیدینک:هدف ما کسب سهمیه اروپایی است

هیدینک:هدف ما کسب سهمیه اروپایی است
گاس هیدینک، سرمربی چلسی، پس از تساوی 2-2 تیمش مقابل وستهام، تاکید کرد که هنوز برای رسیدن ‏به سهمیه لیگ اروپا شانس دارند.‏

هیدینک:هدف ما کسب سهمیه اروپایی است

گاس هیدینک، سرمربی چلسی، پس از تساوی 2-2 تیمش مقابل وستهام، تاکید کرد که هنوز برای رسیدن ‏به سهمیه لیگ اروپا شانس دارند.‏
هیدینک:هدف ما کسب سهمیه اروپایی است

فانتزی

مد روز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس