طلسم ویسی در اهواز شکست ::

عبدالله ویسی اولین باخت خانگی‌اش را برابر تیمی شکست خورد که در بازی رفت توانسته بوده آن را ببرد.

دانلود فیلم

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس