تحلیل آمریکا از اقتصاد ایران بعد از برجام

سازمان انرژی آمریکا طی دو گزارش جداگانه تأثیر لغو تحریم‌ها بر صادرات نفت و اقتصاد ایران را بررسی کرده و تأکید می کند تأثیر لغو تحریم‌ها بر بهبود شرایط اقتصادی ایران در کوتاه مدت بسیار محدودتر از آنچه که تصور می‌شود خواهد بود.

free download movie

مدرسه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس