آگهی استخدامی پرستار پرستار سیرجان 2016-02-16

  به یک پرستار به صورت یک شیفت در سیرجان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۳۲۷۹۴۶۷۲ &ndsh; ۰۹۲۱۵۹۷۴۶۷۲
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس