یارکشی به سبک رحمتی برای دربی گل کوچک با پرسپولیسی ها

کاپیتان آبی ها می گوید اولین نفر حنیف عمران زاده را انتخاب می کند.

موسیقی روز

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس