آگهی استخدامی نیروی جهت البرز 2016-03-05

  به نیروی بازنشسته جهت نگهبانی در البرز نیازمندیم. آدرس: آزادگان &ndsh; برج قائم &ndsh; طبقه ۲ شماره تماس:۳۲۵۳۷۸۵۳
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس