خاطره ملی پوش ایران از سفره هفت سینی که بین دو نیمه بازی با” نانت” فرانسه چیدند

خاطره ملی پوش ایران از سفره هفت سینی که بین دو نیمه بازی با” نانت” فرانسه چیدند
دروازه بان سابق تیم ملی خاطره جالبی را از عید نوروز تعریف می کند.

خاطره ملی پوش ایران از سفره هفت سینی که بین دو نیمه بازی با” نانت” فرانسه چیدند

دروازه بان سابق تیم ملی خاطره جالبی را از عید نوروز تعریف می کند.
خاطره ملی پوش ایران از سفره هفت سینی که بین دو نیمه بازی با” نانت” فرانسه چیدند

اخبار دنیای تکنولوژی

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس