روزهای سخت دایی تمام نمی‌شود (عکس) ::

صبای قم در پنج بازی اخیر چهار شکست داشته که کمی آنها را از کورس مدعیان لیگ دور کرده است.

اندروید

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس