بازدید سرزده دکتر روحانی از ایستگاه سلامت اورژانس

بازدید سرزده دکتر روحانی از ایستگاه سلامت اورژانس
رئیس جمهوری در نخستین ساعات نوروز سال ١٣٩٥ و در بازدید از ایستگاه سلامت اورژانس تهران در کیلومتر هشت بزرگراه تهران-کرج برضرورت آمادگی بیش از پیش مراکز اورژانس در ایام نوروز برای ارائه کمک و خدمت رسانی به مردم و مسافران تاکید کرد.
۱۲:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


بازدید سرزده دکتر روحانی از ایستگاه سلامت اورژانس

رئیس جمهوری در نخستین ساعات نوروز سال ١٣٩٥ و در بازدید از ایستگاه سلامت اورژانس تهران در کیلومتر هشت بزرگراه تهران-کرج برضرورت آمادگی بیش از پیش مراکز اورژانس در ایام نوروز برای ارائه کمک و خدمت رسانی به مردم و مسافران تاکید کرد.
۱۲:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


بازدید سرزده دکتر روحانی از ایستگاه سلامت اورژانس

روزنامه قانون

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس