گزارش نیویورک تایمز از هشدار مهم روحانی

گزارش نیویورک تایمز از هشدار مهم روحانی
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی پسا تحریم ایران نوشت :حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیوستن دوباره این کشور به اقتصاد جهانی اولویت بالایی قائل است و وی با کاهش تحریم ها هشدار راهبردی مهمی را به بازار سیاه داده است.

گزارش نیویورک تایمز از هشدار مهم روحانی

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی پسا تحریم ایران نوشت :حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیوستن دوباره این کشور به اقتصاد جهانی اولویت بالایی قائل است و وی با کاهش تحریم ها هشدار راهبردی مهمی را به بازار سیاه داده است.
گزارش نیویورک تایمز از هشدار مهم روحانی

اندروید

مجله اینترنتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس