آگهی استخدامی صنایع شهر مشهد 2016-02-06

  شرکت صنایع غذایی شهر بابانا در مشهد استخدام می نماید: مدیر روابط عمومی و تبلیغات کارشناس بازرگانی و خرید آقا ارسال پیامکی مشخصات و شغل درخواستی به شماره تلفن: ۰۹۱۵۱۵۶۴۱۲۸
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس