کاهش نرخ سود بانکی به طور غيردستوری

کاهش نرخ سود بانکی به طور غيردستوری

مدير دفتر اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: رويکرد ما براي کاهش نرخ سود بانکي، غيردستوري است.

عکس

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس