کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن

در حالی که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای اسفند ماه به 90 هزار تومان رسیده بود، اما این قیمت در آخرین ماه سال روند نزولی به خود گرفت و با وجود افزایش وام مسکن خانه اولی‌ها به روند نزولی خود ادامه داد.

اتوبیوگرافی

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس