زمان اولین پرواز مستقیم ایرفرانس به تهران

رئیس انجمن کارآفرینان فرانسه گفت: در هفته‌های آتی اولین پرواز مستقیم ایرفرانس هواپیمایی فرانسه به تهران انجام می‌شود.

اس ام اس

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس