با اجرای طرح اجرای سلامت در رشته بدنسازی / فروش مکمل ها در جایی غیر از داروخانه ها ممنوع

برای جلوگیری از فروش مکمل های غیر استاندارد و قاچاق قرار است طرح سلامت در رشته بدنسازی به مرحله اجرا در بیاید.

باشگاه خبری ورزشی

ساخت بنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس