آگهی استخدامی نیرو جهت منزل 2016-03-08

  به یک نفر کارگر خانم جهت کار در منزلی واقع در بندرعباس نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۳۹۷۰۰۰۱۵
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس