پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95

پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95
مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت گفت: پیش بینی ها حاکی است که رشد اقتصادی ایران بعد از برطرف شدن تحریم ها بیش از 4 درصد خواهد شد.

پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95

مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت گفت: پیش بینی ها حاکی است که رشد اقتصادی ایران بعد از برطرف شدن تحریم ها بیش از 4 درصد خواهد شد.
پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95

باشگاه خبری ورزشی

شبکه خانگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس